Verejné obstarávanie v oblasti obrany a bezpečnosti – cesta k spoločnému trhu EÚ obranných a bezpečnostných zákaziek

Táto práca sa snaží načrieť do problematiky obranných a bezpečnostných zákaziek, pričom sa bude zaoberať najmä objasnením legislatívy, príslušnej judikatúry, výkladu tak ako ho uvádza európsky ako aj národný zákonodarca.

Autor práce je členom tímu expertov, ktorí pracovali na transpozícii obrannej smernice do národnej legislatívy a touto prácou chce prispieť k odbornej diskusii o vnútornom trhu v oblasti obrany a bezpečnosti pri poukázaní na špecifiká a osobitné právne inštitúty, ktoré si vyžaduje oblasť verejného obstarávania na úseku obrany a bezpečnosti.

Pre zobrazenie celého článku, kliknite na zobraziť celý dokument.